lope

δ    love    δ

ζ    I shall be a comparison    ζ

I shall be enscreened
 
                 ↓
 
                 enshrined
 
                 ↓
 
                 enslaved
 
                 [ in chains of enchanted seeming ]

      to lie low in few clothes

            to waft my days seamlessly

                  to antagonise great beings

                              needlessly

with no knowledge

2
      think
                  of
                          @
                                all